training ‘faciliteren kan je leren’ - 23-25 september, Brugge

"Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing." (Arundhati Roy)

Leren faciliteren, iets voor jou?

 • Droom jij ook van een andere wereld? Ben je als vrijwilliger, medewerker, begeleider,… actief in een actiegroep, buurtcomité, middenveldorganisatie of NGO? Of heb je plannen om een groep op te starten?
 • Ervaar je soms dat vergaderingen of bijeenkomsten moeizaam verlopen en weinig resultaat opleveren? Merk je dat sommige stemmen niet aan bod komen of dat mensen geen aansluiting vinden bij de groep en afhaken?
 • Wil je jouw vaardigheden in het begeleiden en ondersteunen van groepen verdiepen, bijschaven en oefenen?

Doe dan mee met het trainingsweekend ‘faciliteren kan je leren’ van Tractie. Faciliteren betekent: ‘gemakkelijker maken’. Als facilitator ondersteun je groepen bij hun bijeenkomsten, vergaderingen en besluitvorming, zodat die gemakkelijker lopen en iedereen mee kan doen. Op die manier help je groepen aan verandering te werken.

 

Wat doen we?

Tijdens dit trainingsweekend leren we al doende de basishouding, tools en methodieken kennen voor het inclusiever en effectiever begeleiden van groepen.

We ervaren, oefenen en leren

 • wat ‘faciliteren’ inhoudt
 • hoe we zelf de rol van facilitator kunnen opnemen
 • hoe we als facilitator bijeenkomsten, vergaderingen en besluitvorming inclusiever kunnen maken
 • welke methodieken en tools we als facilitator kunnen inzetten
 • hoe we een groep kunnen helpen beslissingen te nemen

We wisselen goede voorbeelden, pijnpunten en valkuilen uit met andere mensen uit de bredere ‘beweging voor verandering’.

Verwacht je aan een (inter)actieve training. We leren met ons hoofd, hart en handen. We vertrekken van de ervaringen en kennis die er in de groep aanwezig zijn en werken met de dynamieken die tijdens de training aan de oppervlakte komen. De sessies worden telkens door een duo begeleid zodat je kennismaakt met verschillende stijlen, identiteiten en persoonlijkheden.

foto van groep op training

Praktisch

 • Het trainingsweekend gaat door in Brugge. De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
 • We starten op vrijdagavond om 18u en ronden zondagavond af om 16u. We verwachten dat je er het hele weekend bij bent en liefst ook ter plaatse overnacht.
 • We voorzien veganistische maaltijden en houden rekening met diëten en allergieën.
 • Wil je meedoen? Meld je vóór 8 september aan via deze pagina.
 • Om interactie aan te moedigen en iedereen voldoende ruimte te geven is het aantal deelnemers beperkt. Uit de aanmeldingen maken we een selectie. We zoeken naar een evenwichtige samenstelling van de groep en geven voorrang aan mensen die minder kansen krijgen om training te volgen of die minder gemakkelijk gehoord worden.
 • Ten laatste op 10 september laten we je per mail weten of je erbij bent.

Hoeveel kost het?

Jouw bijdrage is afhankelijk van de middelen waarover jij/jouw groep beschikt:

 • categorie 1 - groepen zonder inkomsten en individuen: 100 €
 • categorie 2 - kleine organisaties: 200 €
 • categorie 3 – grotere / gesubsidieerde organisaties: 350 €
 • categorie 4 - solidariteitsbijdrage: 450 euro (hiermee maak je het voor mensen met een beperkter budget mogelijk om deel te nemen)

Deze prijzen zijn gebaseerd op de reële kosten voor de organisatie van de training. Bij categorie 1 komt dit bedrag overeen met de kost van je maaltijden en verblijf. Is deze kostprijs een probleem, laat ons dat zeker weten. Je draagt bij wat je kan.

Wie zijn de trainers?

Robin van Dongen (hij/hem) was als activist in verschillende groepen actief: rond kraken, (queer) feminisme, het Vlaamse bosbeleid en in een campagne tegen steenkoolgas in Limburg. De laatste jaren ligt zijn focus op trainings- en facilitatiewerk, onder meer rond emotionele veerkracht, duurzaam activisme, macht en privilege en inclusiviteit. Robin brengt veel enthousiasme, passie en intuïtie in zijn werk en geniet het meest van methodieken waarbij deelnemers worden uitgenodigd om niet enkel met hun hoofd, maar ook met hun lichaam te werken en communiceren. Zijn autisme zet Robin in als superkracht om snel en gestructureerd te denken en spanningen en conflicten op een directe manier te benoemen. Naast zijn engagement bij Tractie is Robin actief bij Feros vzw en volgt hij een therapeutische massage-opleiding. Sinds september 2021 woont Robin op Welenhoeck, waar hij zijn facilitatievaardigheden inzet om dit jonge community project mee vorm te geven.

Veerle (zij/haar) maakt als conferentietolk al jaren deel uit van bijeenkomsten en vergaderingen; daar ziet ze wat goed werkt en waar het allemaal fout kan lopen. Tijdens het trainerstraject van Tractie en door haar engagement bij Hart boven Hard deed ze ervaring op met alternatieve manieren van praten en onderhandelen in groepen. Ze heeft bijzondere belangstelling voor de manier waarop mensen samen leren en nieuwe praktijken ontwikkelen bij het werken aan een gemeenschappelijk doel. Antwerpse groepen zoals XR Antwerpen, Ineos Will Fall en Recht op Lucht ondersteunt ze door o.a. bijeenkomsten te faciliteren en geluidsopnames te maken. Leren is voor Veerle een levenslang plezier: op dit moment volgt ze een opleiding Sound Design en experimenteert ze met het maken van podcasts en audiostukken. Veerle heeft thuis altijd iets zoets klaarstaan voor onverwacht bezoek.

Mees (die/hen) werkt bij Vredesactie als personeelscoach en als trainingscoördinator van Tractie. Mees is co-ouder van drie jongvolwassenen en plusouder van een 7-jarige. Mees ervaarde een dertigtal jaren terug aan den lijve hoe een anarchistisch info-actiecentrum oprichten en draaiende houden botste op interne machtsdynamieken. Waar er toen zowel bij Mees als in de bredere wereld geen taal voor was, is die er nu wel, en rond dit thema wil Mees met veel goesting in groepen aan de slag. Mees werkte voorheen voornamelijk in de vzw-wereld, als projectcoördinator, medecoördinator en coach rond de thema’s klimaat en (kans)armoede en kritisch burgerschap. Hen heeft ook tientallen jaren ervaring als ontwerper van trainingen, trajecten voor mensen in armoede en jongeren en nascholingen voor leerkrachten. Daarnaast is Mees ook offsetdrukker en fietshersteller. Mees’ visie op activisme is doorheen de jaren verschoven: de manier waarop we samen op weg gaan naar de verandering die we nastreven, draagt evenveel activisme in zich als de verandering op zich. Glitterwoorden hierbij zijn inclusiviteit, zorg, aandacht voor machtsdynamieken en ‘joy’. Mees houdt van lange gesprekken met hun tieners aan de keukentafel, van weidse landschappen, ongeplande fietstochten, lopen en voetballen.

datum
23 sep 2022
locatie

Je ontvangt meer praktische informatie zodra jouw deelname bevestigd is.