Tractie is het trainerscollectief van Vredesactie. Wij ondersteunen groepen en organisaties die werken aan sociale en politieke verandering, door trainingen, workshops en begeleiding op maat.

 

De trainers van Tractie zijn actief in uiteenlopende sociale bewegingen en netwerken, als jeugdwerker, klimaatactivist, in verenigingen waar armen het woord nemen,… Vanuit die ervaring en expertise willen we mensen en groepen ondersteunen, mee beweging maken en werken aan meer sociale, politieke en ecologische rechtvaardigheid. Verandering komt immers niet vanzelf, maar vraagt organisatie, bewegingsopbouw, strategie en praktische voorbereiding.

Trainers over wat hen beweegt:

Mijn drijfveer is altijd geweest om te werken met mensen die op zoek zijn naar collectieve manieren om actie te ondernemen voor vrede en rechtvaardigheid.

Vandaag worden mensen met zoveel om de oren geslagen, ze zien niet meer waar hun eigen macht ligt. Via trainingen kunnen we toch een aanzet geven om, gestoeld op de ervaring en geschiedenis van zovele groepen die verandering hebben kunnen teweegbrengen, te ontdekken dat we ons kunnen organiseren, problemen kunnen aanpakken, drempels kunnen overwinnen en mensen helpen hun grenzen te verlggen.

Met de trainingen wil ik mensen het geloof meegeven dat we iets kunnen veranderen en de drive en de kracht om iets te veranderen.

De trainers scholen zich voortdurend bij. Door oefensessies, vormingen en leesclubs verdiepen en verbreden we onze vaardigheden als trainers en houden we de vinger aan de pols van sociale bewegingen. We maken deel uit van een Europees netwerk van trainerscollectieven, die elkaar inspireren, methodieken ontwikkelen en ervaring en expertise uitwisselen.

Onze unieke aanpak

Centraal in onze aanpak staat actieve deelname van iedereen. Onze trainingen en workshops zijn nooit éénrichtingsverkeer. We vertrekken vanuit de vragen en behoeften in de groep. We brengen ervaringen en kennis aan de oppervlakte en gaan daarmee aan de slag. We geloven dat mensen leren vanuit ervaring en door reflectie en dialoog met anderen. Onze methodieken creëren ruimte voor iedereen om gelijkwaardig deel te nemen, ook wie moeilijker het woord neemt of wiens stem minder doorklinkt.

In plaats van zelf alle antwoorden te geven stellen de trainers vragen die aanzetten tot reflectie. Het is een heel andere manier van leren dan we gewend zijn. Hoe ze de training begeleidden heeft me geïnspireert: het is een leerrijk voorbeeld van hoe het anders kan.

Vredesactie

Tractie is gegroeid vanuit Vredesactie en bouwt verder op de jarenlange ervaring van Vredesactie in het opzetten van campagnes en geweldloze actie. In Vlaanderen organiseerde Vredesactie in 1982 de eerste trainingen geweldloos actievoeren, in het kader van de beweging tegen kernwapens. We kunnen terugvallen op vele jaren ervaring in het organiseren van trainingen rond allerlei aspecten van sociale verandering, actievoeren en democratisch organiseren. Die ervaring delen we graag met iedereen die aan een betere wereld werkt. Wil je meer weten over Vredesactie? Ga naar www.vredesactie.be