• 1 Huidige Begin
  • 2 Check je info ...
  • 3 Voltooid
Geef kort aan rond welke thema's jij of je groep/organisatie actief bent.
Gender
Waarom wil je dit train-de-trainersweekend volgen?
Wat hoop je bij te leren?
Welke ervaring heb je eventueel al met het faciliteren/ondersteunen van groepen en/of groepssessies geven?
We willen er voor zorgen dat er verschillende ervaringen en achtergronden in de groep aanwezig kunnen zijn. Daarom vragen we jou om ons iets meer te vertellen over hoe jij je identificeert. Dat gaan over jouw socio-economische achtergrond, gender, huidskleur, leeftijd, religie of andere dingen over jezelf die jij relevant vindt.
Is er nog iets waar wij je in kunnen ondersteunen om je deelname mogelijk te maken?
Nog info, vragen, bemerkingen voor ons?