trainer wijst flipchart aan met daarop een afbeelding van een ster en de woorden strategie en tactiek.

Als trainers willen we de slagkracht van bewegingen vergroten om de radicale* veranderingen die onze samenleving nodig heeft, mee mogelijk te maken. Daarom versterken we de capaciteiten van trainers en actieve trekkers in sociale bewegingen en leggen we linken tussen verschillende groepen.

‘beweging opbouwen voor radicale verandering’ [uitgesteld]

Om radicale veranderingen en concrete verbeteringen af te dwingen hebben we sterke bewegingen nodig en moeten we strategisch plannen en handelen. Bewegingsopbouw betekent mensen en groepen met elkaar verbinden om samen tegenmacht te ontwikkelen.

Soms streven we naar urgente, concrete verbeteringen en vergeten we onze bewegingen voor te bereiden op de grote veranderingen die we écht willen. Aan de andere kant houden bewegingen soms vast aan hun visie van fundamentele verandering en zien ze niet meer welke tussenstappen ze kunnen zetten om daar ook te komen. In deze training verkennen we hoe bewegingen fundamentele en lange termijn veranderingen dichterbij kunnen brengen via doordachte tussenstappen.

Hoe kunnen we bestaande bewegingen versterken en vergroten zodat ze in staat zijn tegenmacht op te bouwen en successen binnen te halen? Hoe betrekken we mensen langdurig bij onze bewegingen? Hoe plannen we strategisch voor radicale verandering op lange termijn? Met deze vragen gaan we aan de slag.

In deze training brengen we bewegingsopbouwers, activisten, organizers, trainers,… samen. We trekken lessen uit ervaringen van succesvolle bewegingen voor onze eigen context. We leren werken met kaders en tools die ons helpen meer strategisch te plannen en beter te organiseren, staan stil bij onze eigen praktijk en wisselen ervaringen uit, samen met mensen die actief zijn in de klimaatbeweging, in de strijd tegen racisme en onderdrukking, voor rechtvaardigheid en gelijkheid.

We doen voor deze training beroep op drie bijzonder ervaren en inspirerende trainers:

  • Annelies Schorpion is trainer bij Tractie en werkt bij Friends of the Earth Europe. Ze was jarenlang actief bij de internationale boer(inn)enbeweging La Via Campesina. Ze gelooft in sociale bewegingen als motoren voor echte verandering en is gebeten door de vraag hoe we tot systemische verandering kunnen komen.
  • Barbara Van Dyck brengt ervaring mee met bewegingsopbouw rond agroecologie in België en Europa. Ze heeft een groot vertrouwen in collectieve intelligentie. Faciliteren van sociale verandering is dé drijfveer in haar bewegingswerk en als onderzoekster.
  • Bob Wester werkt als trainer bij Stroomversnellers met verschillende sociale bewegingen rond strategie en bewegingsopbouw. Eerder werkte hij als organizer en trainer bij de Nederlandse vakbond FNV. Sinds halverwege de jaren ‘90 strijdt hij voor een sociale en ecologische wereld.

22-24 oktober 2021 ‘democratische besluitvorming in groepen’

In onze maatschappij is macht ongelijk verdeeld. Instellingen en organisaties zijn vaak hiërarchisch georganiseerd, waarbij de mensen aan de top beslissingen nemen en anderen moeten volgen. Dat kan anders. Veel groepen proberen meer mensen bij besluitvorming te betrekken en democratisch te beslissen. Ze streven een meer horizontale structuur na, waarbij niet een klein groepje beslist, maar iedereen de organisatie draagt en mee de richting bepaalt. Maar ook dan kunnen verschillen in macht een rol spelen.

Hoe organiseren we besluitvorming in onze groepen en organisaties op een basisdemocratische manier? Hoe kan je verantwoordelijkheden verdelen en collectief een organisatie of project in goede banen leiden? Welke structuren en methodieken kennen we die de verschillende visies, talenten en capaciteiten in een groep aan bod laten komen?

Deze training gaat in het Engels door en wordt gegeven door Edith en Mélanie van Collectiv-A, een Brussels trainerscollectief met veel ervaring en expertise in collectieve intelligentie, besluitvorming en begeleiden van groepsprocessen.

‘actief bondgenootschap tegen racisme’ [uitgesteld]

In deze trainingen onderzoeken we welke rol witte mensen kunnen spelen in de strijd tegen racisme. Witte mensen die zich als trainer, trekker of organisator inzetten in sociale bewegingen kunnen actieve bondgenoten zijn. Een actieve bondgenoot is alert voor onrecht en onderdrukking en reageert er op. Hoe we dat kunnen doen willen we in deze training onderzoeken en ontdekken.

We vertrekken vanuit privilege als hefboom voor verandering. Als witte mensen genieten we, op basis van onze huidskleur of etnisch-culturele afkomst, in het dagelijkse leven van bepaalde voordelen die anderen niet hebben, of we dat nu zelf willen of niet. Die privileges spelen een rol in het racisme dat structureel in onze samenleving aanwezig is, maar we kunnen ze ook gebruiken om te proberen dat systeem te veranderen.

Deze training daagt deelnemers uit om hun inzicht in en bewustzijn van vooroordelen te verdiepen. Hierbij worden verhoudingen tussen mensen door een intersectionele bril bekeken: met aandacht voor de kenmerken en eigenschappen die mee bepalen wie mensen zijn en welke positie ze in de samenleving hebben (afkomst, klasse, gender, kleur, seksuele oriëntatie,…) en voor hoe dat impact heeft op de kansen die mensen krijgen, op de mate waarin ze hun stem kunnen laten horen en mee beslissen en op de vormen van onrecht en onderdrukking waar ze mee te maken hebben.

Deze training is in handen van Kyle Sawyer en An Maeyens. Kyle heeft meer dan tien jaar ervaring als trainer en begeleider van workshops en groepsprocessen rond het aanpakken van systemen van onderdrukking en discriminatie. Kyle richtte ‘Building Allies’ op, ontwikkelde het Active Ally-model en werkte met studenten, leerkrachten, NGO’s, therapeuten, sociaal werkers en vele anderen om hen te leren door een intersectionele bril te kijken en actief bondgenoot te zijn.

An Maeyens faciliteert mee deze training. Zij is trainer bij Tractie. De afgelopen jaren organiseerde Tractie onder meer in het traject ‘Leren organiseren’ training over hoe de ongelijke verdeling van macht in onze samenleving zich ook in groepen doorzet, hoe je die dynamiek herkent en wat je ermee kan doen.

Deze training gaat door in het Engels. Wil je alvast meer weten over de ‘Active Ally’-aanpak? Kijk op https://www.buildingallies.org/

Voor het praktische verloop van deze trainingen en de omstandigheden waarin ze doorgaan houden we rekening met de noodzakelijke corona-voorzorgsmaatregelen. Daarom kunnen ook de data nog veranderen. Heb je interesse om aan dit traject of één van deze trainingen deel te nemen? Contacteer ons via training@vredesactie.be.

(* radicaal: problemen bij hun wortels aanpakken)