Climate Express strategieweekend

De trainers van Tractie zijn actief in uiteenlopende sociale bewegingen en netwerken, als jeugdwerker, klimaatactivist, in verenigingen waar armen het woord nemen,… Onze motivatie krijgt een boost telkens we merken dat onze ondersteuning en training voor de groepen waarmee we werken een verschil maakt en hen helpt stappen vooruit te zetten.

Eind oktober namen meer dan zesduizendvijfhonderd mensen deel aan acties van burgerlijke ongehoorzaamheid in het Rijnland in Duitsland. Onder de banner ‘Ende Gelände’ bezetten ze een open bruinkoolmijn en de spoorlijnen ernaartoe. Allen zijn ze ervan overtuigd dat ingrijpende stappen nodig zijn om klimaatverandering af te wenden en de omslag te maken naar een meer duurzame economie.

Ende Gelände oktober 2018
Ende Gelände oktober 2018

Tractie, de trainersgroep van Vredesactie, speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in deze acties. Samen met het Duitse trainersnetwerk Skills for Action trainden we op de dag voor de massale blokkade zo'n duizend actievoerders om tijdens de actie krachtiger in hun schoenen te staan.

Hoe geraak je veilig en geweldloos doorheen een lijn politieagenten die jou de toegang tot de mijn of spoorlijn verhinderen? In de training proberen we de situatie zo realistisch mogelijk te ensceneren zodat mensen weten wat hen te wachten staat en vermijden dat ze, door adrenaline gedreven, gaan rennen en het overzicht verliezen. Door hier op te oefenen, geraken deelnemers uit hun tunnelvisie en komt er aandacht voor de veiligheid van de andere actievoerders en voor hun eigen grenzen.

De actie van Ende Gelände was een voorlopig hoogtepunt in de opbouw van een brede en daadkrachtige klimaatbeweging in West-Europa.

Climate Express

Op 2 december bracht de klimaatmars 'Claim the climate' in Brussel meer dan zeventigduizend mensen op de been. Vrijwilligers van Climate Express, één van de drijvende krachten achter de mars, kwamen eind september bij elkaar om samen met Tractie een lange termijnstrategie uit te stippelen. Wat na de klimaatmars en de internationale klimaattop #COP24? Massale mobilisaties zoals de klimaatmars vragen enorm veel energie, waardoor soms weinig tijd overblijft om na te denken over volgende stappen.

De begeleiding van Tractie creëerde ruimte om tactische en strategische keuzes kritisch te bekijken en opende nieuwe perspectieven. Zo leggen we mee de basis voor de langere termijn planning van de Belgische klimaatbeweging.

Pulse

trefdag van Pulse Transitienetwerk
trefdag van Pulse Transitienetwerk

Ook Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media deed een beroep op de trainers van Tractie.

Vijfentwintig mensen, in uiteenlopende rollen actief in de cultuurwereld, wisselden van gedachten over sociale verandering en maakten kennis met tools en methodieken die kunnen helpen om tot een strategisch opgebouwde campagne te komen. Tijdens de workshop werkten we veel met beelden van acties. Vaak bleken achter een beeld andere doelstellingen en strategieën te schuilen dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo veronderstellen we bijvoorbeeld meestal dat mensen met hun actie in de eerste plaats de aandacht van de media willen trekken. We meten daar het succes van een actie aan af. Maar is dat altijd de hoofdbedoeling? Acties kunnen, in een bredere strategie, ook heel andere doelstellingen hebben zoals de uitvoering van bepaalde beleidskeuzes effectief verhinderen, medestanders bij de campagne betrekken of één specifieke doelgroep met de boodschap confronteren.

CATAPA

CATAPA training
training bij CATAPA

Op het bewegingsweekend van CATAPA, een vrijwilligersbeweging die werkt rond duurzame ontwikkeling en de mijnbouwproblematiek, hielpen trainers van Tractie met het bedenken en voorbereiden van een actie in het kader van Black Friday. Onze methodieken prikkelden de creativiteit en moedigde de groep aan om met heel diverse actie-ideeën voor de dag te komen. De kunst bestaat erin om precies die actievorm te kiezen die het beste aansluit bij het publiek dat je wil bereiken, een actie die de kans vergroot dat jouw boodschap gehoord wordt en die jouw doelpubliek weet te overtuigen.

Op enkele uren tijd kwam de groep tot een concreet actieplan. Op Black Friday voerden de Catapistas actie in de Gentse winkelstraten om mensen bewust te maken van de schadelijke gevolgen van de massale productie en gebruik van elektronica.

Jouw groep?

Heb je actie-ideeën maar weet je niet goed waar te beginnen? Worstelt jouw groep met vragen rond strategie en campagneplanning? Wil je werken aan een sterkere groep en betere besluitvorming? Contacteer ons: training@vredesactie.be. We bekijken samen wat we kunnen doen.