act4change training

(18 juni 2018). De afgelopen jaren nam Vredesactie het voortouw in de uitwisseling en samenwerking tussen trainers over de grenzen. Samen met Stroomversnellers (Nederland) en London Roots Collective (Verenigd Koninkrijk) zetten we in 2016 een project om netwerken van trainers te versterken. Dit najaar organiseren we in Brussel een vijfdaagse uitwisseling tussen trainers van verschillende trainerscollectieven.

Afgelopen weekend zaten we samen in Amsterdam om dat concreet uit te werken en aan de praktische voorbereiding te beginnen.

Bewegingsopbouw, strategie en macht

Onze samenwerking vertrekt vanuit gedeelde interesses en behoeften. We gaan na rond welke vaardigheden en thema’s onze trainers willen werken en zoeken naar manieren om daar samen een antwoord op te bieden. Centraal in de uitwisseling dit najaar staan bewegingsopbouw, strategie en machtsdynamieken in groepen. Omdat die ook in de praktijk van het organiseren sterk met elkaar verbonden zijn, zullen we die ook in hun samenhang benaderen.

Hoe kunnen we als trainer groepen en organisaties ondersteunen in het uitbouwen van bewegingen die op langere termijn verandering nastreven? Welke plaats maken we in onze strategieën voor het uitbouwen van bewegingen, voor samenwerking en allianties? Hoe kunnen we groepen helpen om te verbreden?

Om duurzaam en op langere termijn actief te blijven, moeten groepen ook in staat zijn om op een gezonde en inclusieve manier om te gaan met machtsdynamieken. Mensen die al een tijdje meedraaien krijgen vaak gemakkelijker hun zin. Wie nieuw is, moet zich soms ‘bewijzen’ en moeite doen om er bij te horen. Als je als groep wil blijven functioneren en als beweging wil groeien zal je daar aandacht aan moeten besteden.

Training for Social Action Trainers

Ook verschillen in opleidingsniveau, gender, klasse, afkomst,… maken het mensen makkelijker of net moeilijker om mee te beslissen over de richting die de groep uitgaat. Als je niet oplet, kunnen in jouw groep net dezelfde mechanismen spelen die ook elders in de samenleving mensen uitsluiten, onderdrukken of het zwijgen opleggen. Maar je kan daar ook bewust op ingrijpen en proberen uitsluiting en onderdrukking tegen te gaan. Trainers kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Uitwisseling en experiment

De ervaringen die we eerder hadden met de European Trainers Exchange zes jaar geleden in Ieper en de training voor trainers vorig jaar in Londen geven richting aan het opzet en de planning van deze uitwisseling. We nodigen geen ‘experts’ uit om ons training te geven, maar voorzien een kader en vragen aan deelnemers om zelf sessies voor te bereiden en te begeleiden. We ondersteunen hen daarin en brengen mensen met elkaar in contact om samen een sessie vorm te geven. Op die manier verdiepen we onze kennis en vaardigheden door zelf te experimenteren en uit reflectie en dialoog met anderen.

Interne keuken

“Naast het plannen en vergaderen met het oog op concrete resultaten, zijn de informele gesprekken tussendoor van grote waarde,” volgens Roel, één van de trainers. “We kunnen veel van elkaar leren over hoe we onze collectieven organiseren en ondersteunen. Zo’n blik op de interne keukens van andere collectieven krijg je alleen wanneer je elkaar ergens ontmoet en er de tijd voor maakt.”

Het is ook altijd boeiend om een vinger aan de pols te houden van waar onze partners mee bezig zijn. Stroomversnellers spelen een belangrijke rol in de klimaatbeweging in Nederland. Die werkt toe naar een actiekamp en een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid einde augustus. Daarbij zoeken ze ook aansluiten met mensen in Groningen, die zwaar te lijden hebben onder jarenlange gaswinning in de provincie. Trainers van Stroomversnellers geven actietraining en begeleiden groepen in het opzetten van strategische campagnes.

De afgelopen tijd verschenen in Londen verschillende andere collectieven en trainers op het toneel. Vaak ontwikkelen die specifieke expertise op een bepaald domein of rond één thema. London Roots Collective ziet voor zichzelf een rol weggelegd om die verschillende trainers en groepen meer met elkaar in contact te brengen en te zien hoe ze elkaar kunnen versterken. Ook de uitwisseling in Brussel kan daar een gelegenheid toe zijn.

(Met de steun van het Erasmus+programma van de Europese Unie.)