act4change training

(1 december 2016) In verschillende Europese landen ondersteunen trainerscollectieven groepen om effectiever aan verandering te werken en sterkere bewegingen uit te bouwen. Vredesactie brengt al jaren trainers samen over de grenzen heen. Op 10 december 2016 geven we in Brussel het startschot van 'Empowering Critical Citizenship'. We gaan intensiever samenwerken met partners uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk om de capaciteiten van de trainersgroepen verder te versterken en de Europese uitwisselingen tussen trainers te verdiepen en duurzamer te maken.

Over de grenzen

Regelmatig worden de trainers van Vredesactie uitgenodigd om in het buitenland training te geven of besluitvorming in groepen te faciliteren. Op vraag van een Venezolaanse mensenrechtenbeweging ging een Vredesactietrainer in 2011 naar Caracas om er training te geven rond geweldloosheid en strategie. We gaven actietrainingen in het kader van de protesten tegen de bijeenkomsten van de G8. Spaanse groepen deden een beroep op ons voor het faciliteren van besluitvorming. Afgelopen zomer ondersteunden we de voorbereiding van grootschalige acties van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen steenkoolcentrales in Duitsland. Daarnaast volgen trainers van Vredesactie regelmatig een vorming in het buitenland, en nodigen we buitenlandse trainers uit naar België om hier vorming voor onze trainersgroep te geven (zoals dit voorjaar nog met Training for Change uit de VS). Die uitwisseling over de grenzen heen inspireert en biedt kansen om nieuwe methodieken en visies te leren kennen.

Gedeelde vragen en uitdagingen

De afgelopen jaren heeft Vredesactie stappen gezet om de internationale samenwerking te structureren en duurzamer te maken. In 2012 organiseerden we in Ieper, samen met onder meer War Resisters' International, een vijfdaagse uitwisseling. We brachten organisaties en collectieven samen die via training en ondersteuning groepen helpen om effectiever aan sociale verandering te werken. Daar werd de basis gelegd van een Europees netwerk van trainers, waar Vredesactie sindsdien een stuwende kracht in is. Die Europese samenwerking gaan we de volgende jaren versterken en verdiepen. Samen met Stroomversnellers (Nederland) en London Roots Collective (VK) zetten we een project op, Empowering Critical Citizenship. Stroomversnellers en London Roots Collective zijn relatief jonge collectieven van vrijwilligers, met wortels in onder meer de milieu- en klimaatbeweging. Via gezamenlijke vormingsmomenten voor trainers ontdekten we dat onze aanpak en visie veel gemeenschappelijk heeft en kwamen we achter gedeelde vragen en uitdagingen.

Gezamenlijk traject

In eerste instantie gaan we samen werken aan de interne capaciteiten van onze trainerscollectieven. Wat kunnen we doen om de werking van onze collectieven duurzamer te maken? Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe trainers kansen krijgen om zich de nodige vaardigheden eigen te maken? We zetten opleidingstrajecten op, wisselen ervaringen uit en delen en ontwikkelen methodieken en tools.

Parallel daaraan stappen we, elk in z'n eigen land, naar groepen jongeren en jeugdwerkers die kritisch burgerschap in de praktijk brengen of op zoek zijn naar hoe ze dat kunnen doen. Met vorming en training rond sociale verandering en campagne, aangepast aan de specifieke vragen en behoeften in die groepen, proberen we hen te ondersteunen.

De ontwikkelde methodieken en ervaringen delen we met zoveel mogelijk trainers en jeugdwerkers uit de verschillende Europese landen.

(Met de steun van het Erasmus+programma van de Europese Unie.)