klimaatactie

Tractie, de trainersgroep van Vredesactie, heeft het druk druk druk! De tijd dringt. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten overheden en bedrijven ingrijpende maatregelen nemen. Over heel de wereld komen mensen in actie om de druk op te voeren. Onze trainers staan niet aan de zijlijn, zij gooien zich mee in de strijd.

Straffe en bemoedigende tijden

Hartverwarmend is het dat zoveel jonge mensen, scholieren nog, de handschoen willen opnemen die onze politieke kaste onverantwoord laat liggen. Deze jongeren zijn geen klimaatdeskundigen, geen beroepsrebellen, geen betweters, maar ze hebben wel door hoe het er voor staat met de klimaatopwarming en dat daar meer maatregelen voor nodig zijn dan wat tot nog toe door onze regeringen wordt onderschreven en voorgesteld.

Bij Vredesactie is het alle hens aan dek. Trainers zijn in verschillende groepen actief, leggen verbindingen tussen bewegingen en sturen mee strategische discussies aan. Uit diverse hoeken krijgen we vragen voor training en ondersteuning.

Scholieren in Etterbeek kregen een alternatieve sanctie omdat ze aan de klimaatstaking hadden deelgenomen en nodigden daarom Tractie uit voor een workshop over burgerlijke ongehoorzaamheid en strategie. Tijdens de workshop dachten ze na over het verdere verloop van de scholierenacties: hoe zorgen we ervoor dat we de acties voldoende lang volhouden?, wat zijn andere mogelijke acties?, hoe gaan we om met de discussie die onze acties oproepen? Leerkrachten die de scholierenacties mee ondersteunen bellen ons met vragen rond juridische risico’s en contact met de politie.

In Antwerpen zetten wetenschappers van de UA samen met Students for Climate Antwerpen een namiddag op om scholieren te leren de discussie over klimaatverandering en klimaatbeleid aan te gaan. Tractie gaf advies en input bij de voorbereiding. Honderddertig scholieren namen deel. Heel waarschijnlijk krijgt de dag nog een vervolg met meer vorming en training.

Gentse studenten organiseren op 27 maart Eco Loco, een klimaatfestival met lezingen, workshops, muziek,… Tractie biedt er een introductietraining voor wie mee wil doen aan klimaatacties.

Op vraag van Extinction Rebellion, een groep die via geweldloze acties en burgerlijke ongehoorzaamheid de klimaatverandering bovenaan de politieke agenda wil zetten, gaven we actietrainingen. We zien er veel nieuwe mensen voor wie dit de eerste kennismaking met actievoeren is. We proberen er de drempels om actie te voeren te verlagen en helpen mensen om zich voor te bereiden op een actieve rol tijdens acties. We staan stil bij strategieën tot de-escalatie, de juridische risico's van burgerlijke ongehoorzaamheid, het nut van het werken in affiniteitsgroepen, wat de rol is van een buddy-systeem enzovoort.

Werk vooraf

De klimaatmobilisatie van vandaag komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Greta Thunberg, de jonge Zweedse, bracht alles in een stroomversnelling. In augustus, na een ongewoon hete en droge zomer, besloot ze elke week een dag te staken en actie te voeren bij het Zweedse parlement om doortastende klimaatmaatregelen te eisen. Ze neemt geen blad voor de mond: “we kunnen de wereld niet veranderen door de regels te volgen, want de regels moeten veranderen.” Haar speeches gaan de wereld rond en inspireren duizenden. Haar actie is een ‘trigger event’: de gebeurtenis die plots de groei van de klimaatbeweging meer vaart geeft.
Wetenschappers en activisten zijn al jaren bezig het thema op de agenda te zetten. Zoals altijd wanneer een sociale beweging op de voorgrond treedt en verbreedt, gaan daar jaren voorbereiding en planning achter de schermen aan vooraf. Verandering komt immers niet vanzelf. Ze wordt in gang gezet door groepen mensen die ervan overtuigd zijn dat het anders kan en die zich organiseren om hun ideeën in de praktijk te brengen. De afgelopen jaren gaven onze Tractie-trainers ondersteuning aan Climate Express, één van de drijvende krachten achter de klimaatmarsen, en begeleidden hen bij strategische keuzes en planning. We stonden mee aan de wieg van de eerste klimaatactiekampen in België en hielpen honderden mensen om zich voor te bereiden op klimaatacties van burgerlijke ongehoorzaamheid in Nederland en Duitsland.

Op de planning

De klimaatactietrainingen kunnen op veel belangstelling rekenen. Omdat samenwerken ons sterker maakt, organiseren we met verschillende groepen, over de taalgrenzen heen, training en ondersteuning voor de klimaatbeweging.

Van 4 tot 8 september wordt in ons land een actiekamp voor klimaatrechtvaardigheid georganiseerd, met workshops, trainingen en acties. We zetten er mee onze schouders onder. In maart start de eerste reeks van drie klimaatactietrainingen. Afhankelijk van de belangstelling en de vragen die we uit deze trainingen en van andere groepen krijgen, plannen we daar nog dit voorjaar een vervolg op.

De klimaatmobilisatie is nog lang niet over haar hoogtepunt heen. Bij steeds meer mensen groeit het besef dat we ingrijpende maatregelen niet langer meer mogen uitstellen. Dat geeft hoop. Hier staat een krachtige beweging in de steigers.

Meedoen en meer info:

http://climate-express.be

http://actforclimatejustice.be

https://extinctionrebellion.be