• 1 Huidige: Begin
  • 2 Preview
  • 3 Voltooid
Taalkeuze
Welke taal heeft je voorkeur voor deze training?
Indien dit niet Nederlands is, gebruik dan dit formulier voor Frans en dit formulier voor Engels.
Taal
Kan je de training eventueel volgen in één van deze andere talen?
Gender
Maak je deel uit van organisaties of groepen? Zo ja, welke?
Wat is je motivatie om je aan te melden voor deze training voor actietrainers?
Wat is je ervaring met (directe) actie? Bijvoorbeeld op vlak van deelname, organisatie, ...
Welke ervaring heb je met facilitatie of het werken met groepen?
Volgde je reeds een actietraining? Specifieer de duur en de organisator.
Wat bleef je vooral bij van deze actietraining en/of ging je mee aan de slag?
Welke noden heb je eventueel nog om je deelname mogelijk te maken? (bv. kinderopvang, aparte ruimte voor gebed, …)
Dit formulier wordt enkel gelezen door de trainers die dit weekend geven.
Om er voor te zorgen dat er veel verschillende ervaringen en achtergronden in de groep aanwezig zijn, willen wij graag weten weten hoe de groep samengesteld is.
Zou je kunnen zeggen hoe je jezelf identificeert, of jezelf omschrijft? (Dit kan je achtergrond, gender, kleur, leeftijd en/of andere dingen zijn die jij relevant acht )
Schatting financiële bijdrage

Deze training heeft een basisprijs (eerlijk eten, verblijf zonder vergoeding trainers) van ong. 100 euro per persoon

Hoeveel kan jij bijdragen gezien je financiële situatie? 

(*) je kan dit zowel cash of per overschrijving in verschillende schijven betalen indien gewenst
tussen de 0 - 100€
tussen de 100 - 200€
meer dan 200€
Nog info, vragen, bemerkingen voor ons?