22-24 oktober - training 'horizontale besluitvorming in groepen'

Een weekend lang training over hoe we in groepen democratisch en zonder hiërarchie beslissingen kunnen nemen - met trainers van Collectiv-a.

In onze maatschappij is macht ongelijk verdeeld. Instellingen en organisaties zijn vaak hiërarchisch georganiseerd, waarbij de mensen aan de top beslissingen nemen en anderen moeten volgen. Dat kan anders. Veel groepen proberen meer mensen bij besluitvorming te betrekken en democratisch te beslissen. Ze streven een meer horizontale structuur na, waarbij niet een klein groepje beslist, maar iedereen de organisatie draagt en mee de richting bepaalt. Maar ook dan kunnen verschillen in macht een rol spelen.

groepjes mensen in een grote zaal, zittend op de grond, met elkaar in gesprek

wat doen we?

In deze training bekijken we besluitvorming in een ruimere context: wie neemt de beslissingen, waar, na welke collectieve of minder collectieve stappen?

We experimenteren met verschillende besluitvormingsmethoden - instemming, consensus, ‘temperature check’, gemengde formules,… - in het bijzonder met "besluitvorming zonder bezwaar" (ook bekend als “besluitvorming door instemming” of, in het Frans, "gestion par consentement").

We verkennen de sterke en zwakke punten van verschillende methoden, analyseren samen de mogelijkheden en beperkingen van diverse methoden en onderzoeken hoe we ze kunnen gebruiken op maat van elke situatie en de verschillende realiteiten van elke persoon.

praktisch

  • De training wordt gegeven door Edith en Mélanie van Collectiv-A, een Brussels trainerscollectief met veel ervaring en expertise in collectieve intelligentie, besluitvorming en begeleiden van groepsprocessen.

  • Deze training is bedoeld voor mensen die groepsprocessen begeleiden en faciliteren (meetings, trainingen, besluitvorming,…) in groepen of organisaties die aan sociale en politieke verandering werken of dat graag willen doen.

  • We beginnen op vrijdagavond en gaan door tot zondag in de late namiddag. De locatie is in Molenbeek, waar we ook overnachten.

  • Deze training gaat voornamelijk in het Engels door.

  • Voor het praktische verloop houden we rekening met de noodzakelijke corona-voorzorgsmaatregelen.

  • Wil je aan deze training deelnemen? Meld je aan via dit formulier.

hoeveel kost het?

Jouw bijdrage is afhankelijk van de middelen waarover jij/jouw groep beschikt.

    • categorie 1 - niet gesubsidieerde groepen en individuen: richtprijs 100 €
    • categorie 2 - kleine organisaties: richtprijs 200 €
    • categorie 3 - grote/gesubsidieerde organisaties: richtprijs 350 €

(Deze richtprijzen zijn gebaseerd op de reële kosten. Bij categorie 1 omvat dit enkel de effectieve kost van eerlijk eten en verblijf.)

De kostprijs mag geen drempel tot deelname zijn. Mocht dit toch zo zijn, aarzel niet ons te contacteren. De bedragen zijn richtbedragen maar je draagt bij wat kan. Als je meer kan bijdragen, maak je het voor mensen en groepen met een kleiner budget mee mogelijk om toch deel te nemen.

datum
22 okt 2021
locatie

de praktische informatie over deze training verneem je bij inschrijving