• 1 Huidige: Begin
  • 2 Check je info ...
  • 3 Voltooid
Geef kort aan rond welke thema's jij of je groep/organisatie actief bent.
Gender
Waarom wil je dit train-de-trainersweekend volgen?
Wat hoop je bij te leren?
Welke ervaring heb je eventueel al met het faciliteren/ondersteunen van groepen en/of groepssessies geven?
Is er nog iets waar wij je in kunnen ondersteunen om je deelname mogelijk te maken?
Nog info, vragen, bemerkingen voor ons?